Topmenu

Afgiftesystemen

De winstfactor van een warmtepomp wordt o.a. bepaald door het temperatuurverschil tussen de warmtebron en het warmte-afgiftesysteem. In die zin verdienen warmte-afgiftesystemen die op een lage of zeer lage temperatuur werkzaam zijn de voorkeur in een geothermische installatie.

 

De karakteristieken van verschillende afgiftesystemen zoals radiatoren, vloerverwarming, betonkernactivering, klimaatplafonds en ventiloconvertoren worden beschreven in:

Franck A. , Karakterisatie van afgiftesystemen, Smart Geotherm, jan.2013