Topmenu

Geothermische Screeningstool

In het kader van het Smart Geotherm project werd een geothermische screeningstool ontwikkeld. De huidige versie van de tool laat je toe de thermische geleidbaarheid van de ondergrond overal in Vlaanderen en over de gewenste diepte in te schatten (BEO-toepassingen). Ook de hydrogeologische karakteristieken (waterdoorlatendheid, …) van de ondergrond kunnen via de tool worden opgevraagd (KWO-toepassingen). Ook de beschikbare informatie over het wettelijke kader (Vlarem rubrieken 53.6, 53.8 en 55.1) wordt in de tool weergegeven, aangepast aan de aangeklikte locatie.
Indien een project al wat concreter is en een minimum aan inputparameters beschikbaar zijn, kan men via de tool ook het benodigde boorveld screenen. Aan de hand van een aantal parameters zoals bijv. de warmte- en koelvraag van het gebouw, het vermogen en de COP van de warmtepomp schat de tool het aantal benodigde boormeters in, rekening houdend met o.a. de warmtegeleidbaarheid van de ondergrond op de gekozen locatie, de opgegeven maximale boordiepte, de grootte van het beschikbare perceel.

Ga naar de geothermische screeningstool

Indien de eigenschappen van de ondergrond en de vereisten vanuit de milieuwetgeving reeds gekend zijn, kan u via onderstaande link ook rechtstreeks doorklikken naar de screeningstool voor het ontwerp van het boorveld.

Ga naar rechtstreeks naar de screening van het boorveld

Achtergrondinformatie

Neem zeker ook een kijkje op de webpagina’s gewijd aan de theoretische achtergrond bij de geothermische screeningstool.

Het kan in vele gevallen interessant zijn zelf de geologie meer in detail te verkennen op basis van beschikbare informatie in de buurt. Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) stelt een groot aantal gegevens beschikbaar (boringen, sonderingen, …). Een overzicht van de beschikbare gegevens en hoe deze kunnen worden geraadpleegd, vind je op deze aangepaste DOV-pagina.

Toekomstperspectief

Er wordt continu gewerkt aan uitbreiding en verbetering van de huidige tool. Zo zal in de toekomst ook het gedeelte over open geothermische systemen (met extractie en injectie van grondwater) verder uitgebreid worden tot een meer praktisch bruikbare tool. Ook wordt er gewerkt aan een module die de toepassing van geothermie economisch gaat aftoetsen aan alternatieve systemen. Dit alles gebeurt met een bepaald doel in het achterhoofd: de gebruiker in staat te stellen een realistische inschatting te maken van de haalbaarheid van de toepassing van geothermie in zijn of haar specifiek geval.

Disclaimer
Deze tool is richtinggevend en vervangt geenszins de berekening met behulp van gespecialiseerde software.
Het WTCB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ingevoerde gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de tool of de verkeerde resultaten die eruit zouden komen.