Geothermische Screeningstool

Een juiste dimensionering en uitvoering van een geothermisch systeem, als onderdeel van een gebouwsysteem voor klimaatregeling, is een basisvoorwaarde om goed en energie-efficiënt te kunnen functioneren. Geothermische systemen zijn duurder in aanschaf dan klassieke systemen, maar kunnen veel energie en geld besparen tijdens de exploitatie, en dat gedurende vele jaren. Het is daarom belangrijk om voor ieder project, het meest optimale, geothermische systeem te ontwerpen.

In het kader van het Smart Geotherm-project werd een tool ontwikkeld voor de screening van het geothermisch potentieel in Vlaanderen. De tool is opgesplitst in 2 delen:

  1. gesloten BEO-systemen (screening boorveld van verticale bodemwarmtewisselaars)
  2. open KWO-systemen (screening grondwaterputten)

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitgebreide screening van KWO-systemen.

Ga naar de geothermische screeningstool

Via onderstaande links kan u ook rechtstreeks doorklikken naar de screeningstool voor het ontwerp van het boorveld (BEO) en het ontwerp van de grondwaterputten (KWO).

Ga naar rechtstreeks naar de screening van het boorveld

Binnenkort meer uitgebreide versie beschikbaar!
Ga naar rechtstreeks naar de screening van de grondwaterputten

Achtergrondinformatie

Neem zeker ook een kijkje op de webpagina’s gewijd aan de theoretische achtergrond bij de geothermische screeningstool.

Het kan in vele gevallen interessant zijn zelf de geologie meer in detail te verkennen op basis van beschikbare informatie in de buurt. Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) stelt een groot aantal gegevens beschikbaar (boringen, sonderingen, …). Een overzicht van de beschikbare gegevens en hoe deze kunnen worden geraadpleegd, vind je op deze aangepaste DOV-pagina.

Disclaimer
Deze tool is richtinggevend en vervangt geenszins de berekening met behulp van gespecialiseerde software.
Buildwise kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ingevoerde gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de tool of de verkeerde resultaten die eruit zouden komen.