Geothermische Screeningstool – Achtergrond

Onderstaande links verwijzen naar pagina’s met achtergrondinformatie bij de Smart Geotherm screeningstool:

 1. Gesloten systemen (BEO)
  • de BEO-geschiktheidskaarten en de bepaling van de warmtegeleidbaarheid van de ondergrond link
  • de screening van het boorveld (gesloten systemen) link
 2. Open systemen (KWO)
  • achtergrondinformatie bij de bepaling van de waterdoorlatendheid van de ondergrond link
  • de screening van grondwaterputten (open systemen) link

Verder vindt u onder Documenten 2 referentiedocumenten terug:

 1. BEO: document 6.3.0: Ondiepe geothermie: ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars (Buildwise Technische Voorlichtingsnota 259)
 2. KWO: document 6.3.1: Het ontwerp, de uitvoering en het beheer van KWO-systemen in Vlaanderen (Buildwise Innovation Paper nr. 24 KWO-systemen)