Documenten en downloads

Basismateriaal

Projecten

lijst van geothermische projecten in Vlaanderen

Documenten als resultaat van het Smart Geotherm project

1.1 François L., Plan van eisen m.b.t. het thermisch comfort van gebouwen,  Smart Geotherm, februari 2012, 51p.

1.3 Franck A. , Karakterisatie van afgiftesystemen, Smart Geotherm, oktober 2012, 48p.

2.1 Van Lysebetten G., Huybrechts N., François L., Geschikheidskaarten Geothermie – Thermische Geleidbaarheid Ondergrond Vlaanderen, Smart Geotherm, mei 2013, 45p.

2.2 Whenham V., background documenten geothermie, Smart Geotherm, december 2012, 282p.

2.2.1  François L., Wettelijke bepalingen over ondiepe geothermische installaties, Smart Geotherm, december 2014, 24p.

2.2.2 Huybrechts N., François L., Afwerking van het boorgat voor verticale warmtewisselaars, Smart Geotherm, mei 2013, 26p.

2.2.3 Van Lysebetten G., Huybrechts N., François L., Bepaling thermische karakteristieken van de ondergrond, Smart Geotherm, maart 2013, 19p.

2.2.4 François L. , Installatie van verticale U-vormige warmtewisselaars, Smart Geotherm, juni 2013, 13p.

2.2.5 François L., Huybrechts N., Van Lysebetten G., Allaerts K., Boren voor de installatie van verticale bodemwarmtewisselaars, Smart Geotherm, december 2013, 18p.

2.2.6 (Rapport) Van Lysebetten G., Huybrechts N., Rapport proefproject energiepalen (reduced version), Smart Geotherm, september 2017, 94p. PDF-versie met figuren in hoge resolutie op te vragen bij Buildwise of via het contactformulier.

2.2.6 (Bijlagen) Van Lysebetten G., Huybrechts N., Bijlagen bij rapport proefproject energiepalen (reduced version), Smart Geotherm, september 2017, 36p.

2.3 Van den Bulck N., François L., Barrières voor KWO en BEO toepassingen, Smart Geotherm, augustus 2012, 24p.

2.4 Robbe S., Allaerts K., Desmedt J., Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod, Smart Geotherm, oktober 2012, 132p.

2.5 Robbe S., Allaerts K., Desmedt J. , Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod, Smart Geotherm, oktober 2012, 70p.

3.1 François L., Draelants G., Technologische inventaris en selectie van structurele thermische energieopslag, Smart Geotherm, maart 2014, 50p.

3.2 Allaerts K., Coomans M., Nuytten T., Desmedt J., Technologische inventaris en selectie van niet-structurele thermische energieopslag,  Smart Geotherm, oktober 2012, 108p.

5.2 J. Van der Veken, L.François,  Geothermie en beton een goed huwelijk., Smart geotherm, juli 2017, 30p.

5.3 D.Picard, Een HVAC-ontwerp Design, Smart Geotherm, aug. 2017, 14p.

6.2 Demoprojecten
Klik hier om naar de downloadpagina te gaan (inloggen vereist!).

6.3.0 François L., Van den Bossche P., Van Lysebetten G. ,Ondiepe geothermie: ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars, Smart Geotherm, juli 2015, 170p.

6.3.1  Buildwise i.s.m. A.G.T. n.v. en de Smart Geotherm werkgroep,

6.3.2 Allaerts K. Belang van monitoring, Smart Geotherm februari 2017, 12p.

Literatuurlijst

Klik hier om naar de downloadpagina te gaan (inloggen vereist!).