Overheid

subsidies en premies

www.energiesparen.be Website van het Vlaams Energieagentschap Informatie over energiebesparing, hernieuwbare energie, premies en regelgeving

ministeries

www.natuurwetenschappen.be Website van de Belgische Geologische dienst
http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-land-en-bodembescherming-ondergrond-natuurlijke-rijkdommen/dienst-ondergrond-vlaanderen Informatie over de dienst Ondergrond Vlaanderen van de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON).

 

wetgeving

 https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/themaviewerr55.html De on-line toepassing helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden.