Bepalen van lokale geologie (DOV)

Wanneer men een geothermische installatie wenst toe te passen, is een goede kennis van de lokale ondergrond belangrijk. Bij gesloten systemen is de warmtegeleidbaarheid van de ondergrond een belangrijke parameter om de grootte van het boorveld te dimensioneren. Bij open systemen dient er een aquifer (watervoerende laag) in de ondergrond aanwezig te zijn.

DOV, voluit Databank Ondergrond Vlaanderen, stelt de nodige informatie beschikbaar om de lokale geologie tot de gewenste diepte te bepalen. In de Smart Geotherm screeningstool werden de gegevens uit het 3D HCOV-model en het 3D geologisch model opgenomen. Daarnaast zijn op de DOV-website nog een aantal informatiebronnen waarop men een beroep kan doen om de lokale ondergrond nog meer gedetailleerd in kaart te brengen:

  1. boringen
  2. sonderingen
  3. het grondwatermeetnet

Deze informatie kan geraadpleegd worden via de DOV Bodemverkenner.

Boringen en sonderingen moeten als bijkomende informatie gezien worden, die het mogelijk maakt om het(hydro-)geologische model van de ondergrond verder te verfijnen.

Via de DOV-verkenner kan al het beschikbare kaartmateriaal online geraadpleegd worden. Kaartlagen kunnen via de zoekfunctie aan de viewer worden toegevoegd of men kan naar een van de thematische DOV-viewers gaan: