Geothermie

Deze werkgroep focust zich op het “Ondergrondse” gedeelte van het project. De ondergrond vormt enerzijds de captatiezijde van energie en anderzijds wordt de ondergrond gebruikt als buffer voor energie.

Aan de aanbod- of captatiezijde bestaat een gebrek aan snel beschikbare tools en kennis omtrent de thermische karakteristieken van de ondergrond in Vlaanderen en de lange termijn invloed op de bodem. Er is dus een duidelijke nood aan meer kennis en geavanceerde modelleringen omtrent de tijdsgebonden globale energiebalans van warmtefluxen in en uit de ondergrond.

Het komt er hierbij op aan een duurzaam exploitatiesysteem te kunnen implementeren dat op lange termijn niet tot onbalans i.v.m. opwarming of afkoeling van de ondergrond leidt.

concreet heeft deze werkgroep volgende acties op zijn lijstje staan:

  • Het ontwikkelen van een methodiek in samenwerking met de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) die aangewend kan worden om belangrijke geothermische gegevens te raadplegen.
  • Het opstellen van codes van goede praktijk, informatieverspreiding en opleiding m.b.t. uitvoerings- en ontwerpgerelateerde items.
  • Het ontwikkelen en toepassen van alternatieve en meer efficiënte concepten, materialen en boortechnieken voor de installatie van vertikale warmtewisselaars. De installatiekost van dergelijke warmtewisselaarsystemen, die efficiënter zijn dan horizontale wisselaars, vormt immers een substantieel deel van de kost van grondgekoppelde warmtepompsystemen.
  • Het transformeren en implementeren van nieuwe, buitenlandse technieken in de ondergrondse constructiemethodes die eerder gangbaar zijn in België.

De voorzitter van deze werkgroep is Jos Van Steenwinkel van de firma IFTECH. De wetenschappelijke coördinator is Noël Huybrechts van Buildwise.