Buffering en dimensionering

Buffering

Zon, wind, geothermie,… leveren voldoende energie om aan onze energiebehoeften te voldoen. Echter de energievraag komt vaak niet overeen met het energieaanbod op het bewuste tijdstip. Het gebruik van thermische energieopslag kan hiervoor een oplossing bieden en laat toe om die schommelingen op te vangen. De systeemkeuze hangt af van de gewenste opslagperiode (uurlijks, dagelijks, seizoensopslag) en de gewenste bron- en afgiftetemperatuur.

Thermische energieopslag is een essentieel onderdeel in de installatie van een brede range aan innovatieve en hernieuwbare energiesystemen. De toekomstige energieopslagsystemen zullen een grote vermogens- en energiedensiteit, levensduur en betrouwbaarheid moeten hebben. De investeringskosten van thermische energieopslagsystemen zal een belangrijke rol spelen in de inzetbaarheid.

Thermische energie kan op verschillende wijzen worden opgeslagen:

Thermische energie kan worden opgeslagen in:

  • de bodem (zie werkgroep 1)
  • structurele elementen van het gebouw (vloeren, wanden)
  • niet-structurele elementen zoals water, PCM (phase change materials), TCM (thermo chemische producten)

Deze werkgroep zal deze buffersystemen inventariseren, karakteriseren en analyseren met het oog op de toepassing in gebouwen.

 

Dimensionering

Rekening houdend met het dynamisch karakter van een ondiepe geothermische installatie is het ontwerpen ervan een een relatief complex proces.

Het project heeft o.a. tot doel om een ontwerpmethodiek te creëren die op een eenvoudige en snelle manier een inschatting te kunnen maken van de technische mogelijkheden van de integratie van vraag, aanbod en buffering van thermische energie.

De leden van de werkgroep zullen met hun deskundigheid het ontwerp van deze tool helpen begeleiden en evalueren.

 

De voorzitter van deze werkgroep is Veronique Houben (Airdeck). Johan Desmedt (VITO) is de wetenschappelijke coördinator.

De leden bestaan uit adviesbureaus, ontwerpers en installateurs van ondiepe geothermische installaties.