Modellering

De captatie, buffering en afgifte van energie moeten op elkaar worden afgestemd zodat de comforteisen binnen beoogde gebouwtypes kunnen worden bereikt.

De activiteiten binnen ‘modelering’ moeten toelaten dat het dynamisch gedrag van de afzonderlijke componenten en het geïntegreerde systeem worden gesimuleerd in de gewenste graad van detail.

Het uiteindelijk resultaat is een dimensioneringstool voor het beoogde doelpubliek.

Er zullen pilootprojecten worden opgezet om het model te toetsen aan de realiteit.

De werkzaamheden worden gcoördineerd door prof. Lieve Helsen van KULeuven.