Eisen met betrekking tot het thermisch comfort van gebouwen

Een bespreking van de bepalende comfortparameters per type gebouw en de beperkingen van het gebruik van de PMV-formules worden besproken in:

meld je aan François L., Plan van eisen m.b.t. het thermisch comfort van gebouwen,  Smart Geotherm, februari 2012