Elektrische energiebronnen

Elektrische energie is beschikbaar uit het net. Er bestaan echter ook andere bronnen van elektrische energie die kunnen aangesproken worden voor de werking van de warmtepomp en de randapparatuur van een ondiepe geothermische installatie:

  • photo-voltaïsche panelen
  • warmtekrachtkoppeling
  • windkracht

Dit aanbod aan elektrische energie wordt beschreven in:

Robbe S., Allaerts K., Desmedt J. , Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod, Smart Geotherm, okt.2012