Topmenu

De projectstructuur

Om het 6 jaar durende project in goede banen te leiden werd de volgende projectstructuur opgezet.

Stuurgroep

De hoofdaanvrager van het project is Buildwise. De andere aanvragende partners zijn de Vlaamse confederatie bouw, de federatie van beton, infobeton.be, de Belgische Vereniging Aannemers Funderinsgwerken (ABEF) en de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) en anderzijds de uitvoerende partners (VITO en KULeuven). Zij vormen samen de stuurgroep die 3à 4 keer per jaar samenkomt.

 

Partnermeeting

Om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, worden 6-wekelijks samenkomsten gehouden met de verschillende wetenschappelijke partners (Buildwise, Vito, KULeuven). De planning en de resultaten van de verschillende deeltaken worden besproken.

 

Werkgroepen

De inbreng van de leden van de werkgroep is zeer belangrijk. De meetings worden 3 à 4 per jaar georganiseerd. De leden volgen ze de resultaten van het project kort op. Door hun ervaring en deskundigheid waken ze over de inhoud en relevantie van het geleverde werk.

Er zijn twee werkgroepen in het leven geroepen: de werkgroep geothermie en de werkgroep buffering.

 

Gebruikerscommissie 

Jaarlijks wordt een gebruikerscommissie georganiseerd. De leden worden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het project: de planning, de resultaten, de performantie-indicatoren, de projectbarometer enz. Aan de hand van deze informatie kunnen ze het project bijsturen, de relevantie van de het project bewaken en voorstellen geven voor de kennistransfer naar de gebruikers.

De leden van de werkgroepen maken o.a. deel uit van de gebruikerscommissie.