The great forest

nieuwsbrief

mei 2013

VERS VAN DE PERS

Wettelijke bepalingen voor ondiepe geothermie

Bodemgekoppelde warmtepompen vormen een duurzame technologie om in een deel van onze energiebehoefte te voorzien Om het duurzaam karakter te waarborgen zijn er in de wetgeving een aantal instrumenten voorzien. De hoofdbekommernis van de wetgever ligt in het vrijwaren van...

lees verder

Afwerking van boorgaten voor verticale warmtewisselaars voor ondiepe geothermie

Na het boren van het boorgat en de installatie van de verticale warmtewisselaar, dient het boorgat op een degelijke wijze te worden afgewerkt. Deze afwerking is niet alleen verplicht omwille van de milieuwetgeving, maar is ook bepalend voor het rendement van...

lees verder

Bepaling thermische karakteristieken van de ondergrond bij toepassing van ondiepe geothermie

De thermische karakteristieken van de ondergrond zijn zeer belangrijk voor het dimensioneren van ondiepe geothermische installaties. Met name de thermische geleidbaarheid  is voor het bepalen van de totale lengte aan verticale warmtewisselaars een belangrijk gegeven. Laboratoriumproeven op grondmonsters geven slechts beperkte lokale...

lees verder

PROJECT IN DE KIJKER

Woonzorgcentrum Ter Potterie te Brugge met geothermie en betonkernactivering.

Het nieuwe woonzorgcentrum Ter Potterie zal het vorige centrum vervangen dat dateerde uit de jaren zeventig en niet meer voldeed aan de huidige normen inzake (brand-)veiligheid, isolatie en energieverbruik. Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen, nl. een ondergrondse garage, een gelijkvloers...

lees verder

ook jouw project hier ?

Wil je ook jouw project in de kijker zetten? Stuur dan een beschrijving met foto door aan lfr@bbri.be. We zetten het meteen ook op de "repowermap"

INFO over het SMARTGEOTHERM project

26 april 2013: Energiepalen geïnstalleerd te Oostende

Onder grote belangstelling werden op 26 april de vijf energiepalen geïnstalleerd. Deze palen vormen een belangrijk onderdeel in het onderzoekstraject van Smart Geotherm. De funderingspalen zijn voorzien van lusvormige REHAU-warmtewisselaars die later gevuld worden met een water-glycol dragervloeistof. Door de circulatie...

lees verder

evenementen & beurzen

15 mei 2013: EHPA: 6° European Heat Pump Forum te Brussel

Neem de mogelijkheid om deel te nemen aan Brussels grootste evenement dat zich richt op de aspecten van de warmtepomptechnology. Krijg inzicht op de laatste trends en recente ontwikkelingen in de EU-wetgeving die deze technologie zullen beïnvloeden.

lees verder

30 mei 2013, Heusden-Zolder:Beheer van gebouwen met extra aandacht voor ondiepe geothermie

Tijdens de 10 editie van Beheer van gebouwen zal er extra aandacht zijn voor geothermie, betonkernactivering en andere technieken om te komen tot bijna energieneutrale gebouwen.

lees verder

Als u wenst uit te schrijven, klik hier