Topmenu

Wat met vergunningsaanvragen voor BEO in afwachting van de publicatie?

De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:
1. Voor boringen minder diep dan het huidige dieptecriterium
• Deze boringen zijn in de toekomst niet meer meldings- of vergunningsplichtig. Het project kan gestart worden na de melding in kader van de huidige wetgeving.

2. Voor boringen tussen het huidige en toekomstige dieptecriterium:
• ofwel vraagt men een vergunning aan.  Valt de beslissing over de aanvraag na de inwerktreding van de Vlarem-trein 2013 dan zal deze rubriek 55.1 niet worden opgenomen in het besluit. Valt de beslissing over de aanvraag voor de inwerktreding , dan wordt de rubriek  wel opgenomen in het besluit.
• ofwel vraagt men geen vergunnning aan voor het uitvoeren van de boringen.  Men dient dan te wachten met de booractiviteit tot na het in werking treden van de VLAREM-trein 2013

Mogelijk zijn er bij het project nog andere vergunningsplichtige activiteiten betrokken (lozing, opslag gevaarlijke stoffen,…) waarvoor er een milieuvergunning moet aangevraagd worden. Indien er gekozen wordt om de rubriek 55.1 niet mee op te nemen in de aanvraag, kan dit gemotiveerd worden door te stellen dat de boringen niet zullen uitgevoerd worden voor het in werking treden van de VLAREM-trein 2013.

 

3. Voor boringen dieper dan het toekomstige dieptecriterium
• Aanvraag indienen zoals in de huidige situatie

No comments yet.

Geef een reactie