Topmenu

Voor open systemen met enkel onttrekking of geen terugvoer in dezelfde acquifer.

Hiervoor geldt rubriek 53.8 “Andere grondwaterwinningen” Er is een belangrijke wijziging aangebracht die grotendeels een klasse-verlaging inhoudt. De grens voor de vergunningsplicht wordt opgetrokken tot 5 000 m³ per jaar voor grondwaterwinningen die minder diep zijn dan een nieuw in te voeren dieptecriterium

Voor de grondwaterwinningen die dieper zijn dan dit nieuwe dieptecriterium geldt de vergunningsplicht vanaf de eerste m³. Opgelet, dit is een ander dieptecriterium dan waarover sprake in rubriek 55.1 “Boringen”!
Klik hier voor de kaart van dit dieptecriterium via de bodemverkenner te raadplegen. Vul het adres in van de locatie of klik op de kaart. Het dieptecriterium wordt weergeven in het informatiepaneel onder de GREY-index.

No comments yet.

Geef een antwoord