Topmenu

Voor gesloten systemen (BEO): het nieuwe dieptecriterium leidt tot een versoepeling

Voor de rubriek 55.1″Verticale boringen” wordt er een nieuw dieptecriterium en ook nieuwe omschrijving ingevoerd. Voor boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten betreft dit een enorme versoepeling. Voor een groot deel van Vlaanderen zullen de boringen die minder diep zijn dan 150m niet langer meldings- of vergunningsplichtig zijn.

Je kan een vergelijking maken tussen het huidige en het toekomstige dieptecriterium voor boringen door gebruik te maken van ofwel de geothermische screeningstool op de smartgeotherm-website, ofwel de bodemverkenner.

No comments yet.

Geef een reactie