Topmenu

7 mei 2013: Thermomap project: afsluitende presentatie te Brussel

Op 7 mei van 9:00 tot 12:00 uur vindt in de lokalen van de Belgische Geologische Dienst (Jennerstraat 13 – 1000 Brussel) de afsluitende presentatie plaats van het project ThermoMap in België (www.thermomap.be).

Het doel van dit project is het in kaart brengen van het zeer ondiepe (<10m) geothermische potentieel. Er werden twee testgebieden voor België (Luik en Gent) bestudeerd. Een Geografisch Informatie-Systeem (ThermoMap MapViewer: http://thermomap.edu-zgis.net/ ) bevat talrijke nuttige gegevens voor beslissingnemers, particulieren en installateurs (klimatologische omstandigheden, helling, beschermde gebieden, thermische geleidbaarheid, voornaamste lithologie, bodemsoort, korrelgrootte, diepte van de bedrock, etc.) voor drie dieptelagen van 0 tot 3 m, van 3 tot 6 m en van 6 tot 10 m.

Bovendien werd er een berekeningsinstrument (http://thermomap.edu-zgis.net/calculator.html) ontwikkeld om de thermische geleidbaarheid overal in België te berekenen (zie Newsletter 6), waarin men de gekende waarden van onder andere klimaatgegevens, densiteit, korrelgrootte, vochtgehalte, enz. manueel kan ingeven.

 

De methodologie, de resultaten en de instrumenten die in de voorbije drie jaren werden toegepast, bereikt en ontwikkeld, zullen worden voorgesteld.

 

No comments yet.

Geef een reactie