Topmenu

Technische voorlichting op komst

Met behulp van de leden van de werkgroep werd een nota opgesteld met als titel

Ondiepe geothermie: ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars.”

Deze nota vormt de basis van de gelijknamige Technische Voorlichting die binnenkort zal gepubliceerd worden door het WTCB. De nota kan je alvast raadplegen via deze  link

No comments yet.

Geef een reactie