Topmenu

Stebo ondernemingsatelier: passief kantoor met ondiepe geothermie (BEO) en betonkernactivering

Stebo – Ondernemingsatelier ESV: passief kantoor met ondiepe geothermie (BEO) en betonkernactivering (BKA)

Stebo – Ondernemingsatelier ESV heeft zichzelf een bijzonder hoog ambitieniveau opgelegd op het gebied van duurzaam bouwen: een kantoorgebouw volgens de Passiefhuis-standaard, dat bovendien CO2-neutraal is en voldoende hernieuwbare energie opwekt om haar volledige energiebehoefte (zowel gebouw- als gebruikersgebonden) te dekken.

Cenergie (advies- en studiebureau), Buro B (architecten) en BDA (stabiliteit) werden geëngageerd om de ambitieuze doelstelling vorm te geven. De bouwheer koos om vanaf het begin Cenergie in te schakelen als adviseur duurzaam bouwen en conceptbewaker. Om er zeker van te zijn dat er geschikte uitvoerders werden gevonden, werd gekozen voor een aanbesteding waarbij naast de inschrijvingsprijs ook een aantal kwalitatieve gunningscriteria werden gehanteerd.

Om de doelstellingen te halen zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van het gebouw en de technieken:

 • Compacte bouw met gebruik van duurzame materialen: houtskelet met minerale wol-isolatie voor gevels en hellende daken, resol-isolatie voor vloeren en platte daken;
 • Geheel volgens noord-zuid oriëntatie: optimalisatie van het gebruik van natuurlijk daglicht;
 • Zonnedak (fotovoltaïsche installatie) geïntegreerd in het ontwerp produceert de nog resterende nodige elektriciteit (zowel gebouw- als gebruikersgebonden). Hierdoor wordt het gebouw energie- en CO2- neutraal;
 • Bereikbare thermische massa voor passieve koeling;
 • Beperken koellasten via o.a. zonwering.
 • Regenwaterrecuperatie voor de toiletten en installatie van een infiltratiebekken.

Als extraatje wordt een ‘slim’ demonstratieparcours uitgewerkt dat toelaat de duurzame technieken te bekijken en te ervaren hoe het is om in het kantoor van de toekomst te werken, zonder de medewerkers te storen.

De grootste uitdaging in dit ontwerp was de strategie voor koeling, zowel naar verbruik als comfort. Bij dit passiefkantoor is duidelijk gekozen voor een maximale toepassing van passieve koeltechnieken. Uit de energieconceptstudie is het concept met betonkernactivering (BKA) in combinatie met een warmtepomp en boorgatenergieopslag (BEO) als meest interessante piste naar voor gekomen. Dit omwille van volgende redenen:

 • Eisen naar comfort en flexibiliteit zijn verzoenbaar met de principes van het concept van BKA;
 • Dankzij het geïntegreerde PV-dak levert het gebouw voldoende elektriciteit voor de aandrijving van de warmtepomp;
 • Boorgatenergieopslag in combinatie met warmtepomp en warmtewisselaar gekoppeld aan BKA is een zeer efficiënt systeem voor passieve koeling (zonder compressor) en verwarming.

Het unieke en innovatieve binnen dit concept:

 • Eerste passiefkantoor met BKA in combinatie met BEO (boring: Aqua Vrijsen)
 • Aanzienlijke materiaalbeperking door geen back-up systeem te voorzien, in tegenstelling tot wat gangbaar is bij BKA in combinatie met BEO.

De VITO heeft dit project geselecteerd (3 in heel Vlaanderen) om samen met Buildwise in een wetenschappelijke begeleiding te voorzien, om de totale duurzaamheid van het gebouw te monitoren, inzonderheid de toepassing van betonkernactivering warmtepomp/passieve koeling. Binnen deze wetenschappelijke begeleiding, wordt het gebouw ook gevalideerd ten opzichte van volgende certificaties voor gebouwen:

 • PHPP certificatie: passiefstandaard normalisatie
 • 0-energiecertificatie: meet ook de eigen duurzame energieproductie in verhouding tot eigen verbruik
 • BREEAM: internationale assessmentmethode rond totale duurzaamheid van het gebouw.

Uitvoeringstermijn: december 2011 – februari 2013

No comments yet.

Geef een reactie