Topmenu

Screeningstool boorveld online

Als vervolg op de geothermische screeningstool is nu ook de webmodule ‘screeningstool voor het boorveld’ beschikbaar. Op basis van een aantal gegevens zoals o.a. de beschikbare ruimte voor boringen en de koude- en warmtebehoefte van het gebouw berekent de module hoeveel boringen met een bepaalde tussenafstand nodig zijn. De module is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn ISSO 73 voor het ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars.

De tool kan gebruikt worden vanuit de geothermische screeningstool waardoor de outputgegevens zoal de gekozen boordiepte en bijhorende thermische geleidbaarheid worden benut voor de verdere berekeningen.

Er is echter ook een rechtstreekse link voorzien naar de tool die het mogelijk maakt om een andere boordiepte en thermische geleidbaarheid (bvb. uit een TRT-test) in te voeren..

zie: https://www.smartgeotherm.be/geothermische-screeningstool/

No comments yet.

Geef een antwoord