Regelsystemen

De captatie, buffering en afgifte van energie moeten op elkaar worden afgestemd zodat de comforteisen binnen beoogde gebouwtypes kunnen worden bereikt.

Deze “afstemming” gebeurt door een efficiënt regelsysteem. Tijdens het project zullen algoritmes ontwikkeld worden die de basis kunnen zijn van een efficiënt regelsysteem.

Deze algoritmes zullen het resultaat zijn van het modelleren. Hierbij worden voor verschillende gebouwtypes, het dynamisch gedrag van de afzonderlijke componenten en het geïntegreerde systeem gesimuleerd in de gewenste graad van detail.

Er zullen pilootprojecten worden opgezet om het model te toetsen aan de realiteit.

De werkzaamheden worden gcoördineerd door prof. Lieve Helsen van KULeuven.