Topmenu

12 mei 2015 te Brussel : Studiedag geothermie

Focus op Slim gebruik van hernieuwbare aardenergie Toelichtingen over nieuwe technieken; technische screeningtools; grootschalige projecten; betonkernactivering; regelgeving ondiepe en diepe geothermie enz. Gastsprekers van Buildwise; Franki Foundations; Scheldimmo-groep; Belgische geologische dienst; Stabo; Ingenium; Vlaamse dienst voor Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen enz. Praktisch: Datum:  dinsdag 12 mei Locatie: Confederatie Bouw, Lombardstraat 42,  Brussel – […]

Continue Reading · 0

24 maart 2015 te Leuven, studenten winnen ATIC-prijs met studie van GEOTABS-gebouw

Gino Debruye  & Architecten ontwierpen het toekomstige CAW-gebouw (Centrum Algemeen Welzijn) te Brugge. Dit duurzaam geklimatiseerd gebouw is gebaseerd op een geothermische warmtepomp gecombineerd met betonkernactivering. In het kader van hun masterthesis  voerden ir. Karel-Jan Smet en ir. Eveline Van Poucke van UGent een “simulatieondersteunde ontwerpoptimalisatie van een GEOTABS kantoorgebouw” uit op dit ontwerp. (Promotoren […]

Continue Reading · 0

december 2014: Cursus Vitruvius Academy Grond(iger) bekeken

De Vitruvius Academy organiseert een cursus over grondonderzoek, GEOTHERMIE, waterhuishouding en grondwaterstand. Het gedeelte geothermie werd georganiseerd in samenwerking met Smart Geotherm en wordt verzorgd door Jos Van Steenwinkel (AGT) en Wim Boydens (Studiebureau Boydens). Voor het volledige programma, de praktische informatie en de inschrijvingen, klik hier

Continue Reading · 0

13 november te Hasselt : De grond onder uw voeten is geld waard.

Eind 2018 moeten alle nieuwe overheidsgebouwen ‘bijna-energieneutraal’ zijn. Voor alle andere nieuwe gebouwen geldt deze Europese richtlijn vanaf eind 2020. De resterende hoeveelheid energie die vereist is, dient grotendeels te worden voorzien uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse of dichtbij worden geproduceerd. Ondiepe geothermie is zo een duurzame energiebron die bovendien recht onder onze voeten […]

Continue Reading · 0

4 november te Zwijnaarde: Hoe geld verdienen met energie uit eigen bodem?

In kader van het Smart Geothermproject wordt in samenwerking met Het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen een sessie georganiseerd rond de mogelijkheden van ondiepe geothermie. Maar wat is ondiepe geothermie eigenlijk en is die bron wel zo onuitputtelijk en duurzaam? Mag iedereen zomaar ‘gaten’ in de bodem boren om energie te onttrekken? Antwoord op al deze vragen op […]

Continue Reading · 0

Voor gesloten systemen (BEO): het nieuwe dieptecriterium leidt tot een versoepeling

Voor de rubriek 55.1″Verticale boringen” wordt er een nieuw dieptecriterium en ook nieuwe omschrijving ingevoerd. Voor boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten betreft dit een enorme versoepeling. Voor een groot deel van Vlaanderen zullen de boringen die minder diep zijn dan 150m niet langer meldings- of vergunningsplichtig zijn. Je kan een vergelijking […]

Continue Reading · 0

Wat met vergunningsaanvragen voor BEO in afwachting van de publicatie?

De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 1. Voor boringen minder diep dan het huidige dieptecriterium • Deze boringen zijn in de toekomst niet meer meldings- of vergunningsplichtig. Het project kan gestart worden na de melding in kader van de huidige wetgeving. 2. Voor boringen tussen het huidige en toekomstige dieptecriterium: • ofwel vraagt men een […]

Continue Reading · 0