Topmenu

Nieuw: inrekenen van warmtepompen die aangesloten zijn op een waterlus

Het ministerieel besluit van 9 september 2016 maakt het mogelijk om warmtepompen in te rekenen die aangesloten zijn op een waterlus. Deze warmtepompen onttrekken hun warmte aan een gesloten waterlus die zich volledig binnen hetzelfde gebouw bevindt. Op deze waterlus kunnen warmtepompen gekoppeld zijn die warmte leveren aan één of meerdere EPB-eenheden in het gebouw. De temperatuur van de waterlus is op elk moment hoger dan 10°C. Ze wordt enkel op temperatuur gehouden door warmte die afkomstig is van koelmachines waarvan de koude nuttig gebruikt wordt in het gebouw, of door restwarmte in het gebouw.

Het ministerieel besluit legt de testomstandigheden vast voor warmtepompen gekoppeld aan een waterlus. De COP, bepaald bij die testomstandigheden, mag gebruikt worden in de E-peilberekening, als aan álle opgelegde voorwaarden uit het ministerieel besluit wordt voldaan. De verslaggever moet een stavingstuk bijhouden dat aantoont dat aan de beschreven voorwaarden is voldaan.

Het gebruik van de COP bij deze nieuwe testomstandigheden, geldt voor EPB-aangiften vanaf 25 november 2016. De software-aanpassing gebeurt in januari. Tot dan mag u voor een warmtepomp die aangesloten is op een waterlus in het invoerveld ‘bron waaraan de verdamper zijn warmte onttrekt’, ‘grondwater’ selecteren. Daarvoor gelden dezelfde testcondities aan de bronzijde van de warmtepomp, namelijk 10°C (W10).

Meer informatie vindt u in hoofdstuk 6 en bijlage A van het warmtepompdocument op de website van energiesparen.be.

bron: [EPB-nieuwsbrief] Nr.2016-11 (november)

No comments yet.

Geef een reactie