Topmenu

Nederlands onderzoek: bij bodemenergie, geen temperatuureffecten tot 25 graden

bron: meer met bodemenergie

Bodemrapporten vanaf vandaag beschikbaar Bij bodemenergie heeft de temperatuur tot 25 graden verwaarloosbare effecten op de bodem. Dat blijkt uit het vandaag vrijgegeven onderzoek ‘Meer met Bodemenergie’ (MMB) door het gelijknamige onderzoeksprogramma. De overheid wil het gebruik van bodemenergie stimuleren mits het ook op lange termijn veilig is voor de bodem. Daarom is binnen MMB een tweejarig onderzoek uitgevoerd, waarbij (onder meer) is gemeten op negen praktijklocaties. De rapporten zijn te downloaden op www.meermetbodemenergie.nl.

Het onderzoeksprogramma heeft op negen locaties verschillende soorten systemen onderzocht waarvan een aantal al ruim twintig jaar actief zijn. Bij open systemen tot 25 graden heeft de temperatuur nauwelijks invloed op de waterkwaliteit.

Beperkte verandering van grondwaterkwaliteit, vooral door menging De mate waarin door menging de samenstelling van het grondwater verandert wordt bepaald door de (verticale) kwaliteitsverschillen in het grondwater dat door open systemen worden aangetrokken. Voor de bemonsterde locaties vallen deze afwijkingen echter binnen de natuurlijke variatie van grondwaterkwaliteit.

Extra onderzoek Er zijn aanwijzingen dat bij temperaturen hoger dan 25 graden wel waterkwaliteitseffecten optreden. Echter, toepassing van bodemenergie in verontreinigd grondwater lijkt daarentegen positieve effecten te hebben op de natuurlijke afbraak van verontreinigingen. Dit zijn twee belangrijke aanleidingen voor vervolgonderzoek. Mogelijk komt daarvoor een vervolg op het MMB programma.

Meer met Bodemenergie Het onderzoeksprogramma ‘Meer met Bodemenergie’ is uitgevoerd door een consortium van vier partijen: Bioclear, IF Technology, Deltares en Wageningen Universiteit.

Het onderzoek is gedurende twee jaar intensief gemonitord door een participantengroep van 35 deelnemers uit de wetenschap en praktijk en daarmee breed gedragen door overheid en bedrijfsleven.

Het onderzoek is gerapporteerd in 12 rapporten. Van deze 12 rapporten is samenvattend cahier geschreven. Alle documenten kunt u downloaden op www.meermetbodemenergie.nl.

No comments yet.

Geef een antwoord