Topmenu

Kansenkaarten bodemenergie Bergen-op-zoom (Nederland)

Samen met IF Technology heeft de Regionale Milieudienst West-Brabant voor de gemeente Bergen op Zoom en vijf andere gemeenten in West-Brabant een kansenkaart opgesteld voor de toepassing van bodemenergie. Dit betreft zowel gesloten systemen als open systemen.

 

Op deze kansenkaarten is te zien welke kansen en beperkingen aanwezig zijn voor het realiseren van bodemenergie op een bepaalde locatie. Met name de aanwezigheid van nieuwbouw- en herontwikkelingslocaties bieden kansen voor bodemenergie. De kaart is daarmee een praktisch hulpmiddel voor gemeenten die ruimtelijke plannen maken.

 

Een kansenkaart is opgebouwd uit drie individuele kaarten:

  • een bodemgeschiktheidskaart.
  • een kaart met de ondergrondse functies en omgevingsbelangen;
  • een kaart met de geplande bouwontwikkelingen.

 

De kansenkaarten zijn gebaseerd op gegevens uit december 2011. Omdat de komende jaren naar verwachting nieuwe bodemenergiesystemen zullen worden gerealiseerd kunnen de kansen voor bodemenergie op een bepaalde locatie veranderen. Tevens kunnen wijzigingen optreden met betrekking tot het grondwatergebruik en de verontreinigingsituatie. Het verdient daarom aanbeveling om voor nieuwe bodemenergiesystemen altijd een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren om de actuele situatie en belangen te inventariseren.

 

De kansenkaarten (PDF 4.1MB) isals pdf-bestand downloaden. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jordy Leenknecht van de gemeente Bergen op Zoom of met het team Bodem en Water van de Regionale Milieudienst.

No comments yet.

Geef een reactie