Topmenu

Gemeente Haarlem (NL) stimuleert duurzame bodemenergie

bron: Haarlem Goed

De gemeente Haarlem wil de toepassing van bodemenergie stimuleren en biedt  een nieuwe online applicatie met belangrijke informatie over de Haarlemse bodem.

Haarlem is de eerste gemeente met een gedetailleerde online tool over  bodemenergie. Zo is het voor initiatiefnemers van bodemenergie beter  inzichtelijk welke kansen er zijn.

Bodemenergie is een bewezen duurzame techniek voor het energiezuinig koelen  en verwarmen van gebouwen. Dit kan een besparing opleveren van dertig tot  tachtig procent op de energiekosten.

De energie kan gewonnen worden via open of  gesloten systemen. Open systemen wordt ook warmte koude opslag (WKO) genoemd.  Gesloten systemen zijn bodemwarmtewisselaars. De toepassing voor beide systemen  is met de nieuwe online tool eenvoudig te berekenen.

Met deze online web-applicatie kunnen projectontwikkelaars en bedrijven snel  en eenvoudig de technische, financiële en juridische haalbaarheid voor  bodemenergie bepalen. Daarnaast geeft de tool informatie over locaties van  houten funderingen, terreinen met archeologische waarde en geplande  bouwontwikkelingen.

Haarlem is de eerste gemeente die belangen rondom bodemenergie zo uitgebreid  weergeeft in de WKO Tool. Daarin is ook een Masterplan voor bodemenergie  gemaakt voor bedrijventerrein de Waarderpolder.

No comments yet.

Geef een reactie