Topmenu

Vraag aan thermische energie

De vraag aan thermische energie wordt in eerste instantie bepaald door de bestemming gebouw en zijn gebruikers.

Er bestaan normen en richtlijnen die de comfortparameters bepalen in functie van de bestemming van het gebouw.

Een tweede belangrijke parameter die de primaire energiebehoefte bepaalt, is het warmte-afgiftesysteem.  Lage en zeer lage temperatuursystemen (vb vloerverwarming en betonkernactivering) scoren in combinatie met een warmtepomp beter dan de klassieke hoge temperatuurafgiftesystemen zoals radiatoren en convectoren.