Screening boorveld

De BEO-tool (screening boorveld) gebruikt de Nederlandse ISSO-publicatie 73 als basis.

ISSO 73 is een ontwerp- en uitvoeringsrichtlijn voor gesloten verticale bodemwisselaars.

Op basis van de koude- en warmtebehoefte van het gebouw en de keuze van een warmtepomp, wordt het vermogen berekend dat het bodemenergiesysteem moet leveren.

In een eerste benadering wordt de totale boorlengte berekend op basis van dit te leveren vermogen (kW) en het specifiek onttrekkingsvermogen dat de bodem kan leveren (W/m).

Correctiefactoren sturen in verschillende stappen deze initieel berekende boorlengte bij. Deze correctiefactoren worden bepaald door:

  • Het aandeel regeneratie
  • De warmtegeleiding van de bodem (de bodemklasse)
  • Het vulmateriaal
  • De mediumtemperatuur
  • Het type bodemwarmtewisselaar
  • De opstellingsvorm van de bodemwarmtewisselaars
  • De onderlinge afstand tussen de bodemwarmtewisselaars

De gebruiker zal deze nodige gegevens via invulvelden moeten verstrekken. Hij wordt hierin begeleid door infoboxen voor een korte omschrijving of hij kan doorklikken naar pagina’s voor meer informatie.

Indien haalbaar geeft de tool na berekening een aantal varianten van het boorveld op. Indien onder de gegeven randvoorwaarden geen geothermische oplossing kan worden gevonden, wordt een richtinggevend advies voor bijsturing gegeven.

Disclaimer
Deze tool is richtinggevend en vervangt geenszins de berekening met behulp van gespecialiseerde software.
Buildwise kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ingevoerde gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de tool of de verkeerde resultaten die eruit zouden komen.