Topmenu

Herman Teirlinck gebouw te Brussel

Op de site Tour & Taxis staat een architecturaal hoogstaand voorbeeldgebouw op grote schaal klaar voor de Vlaamse overheidsadministratie. Het grootste passiefgebouw in België, het grootste GEOTABS gebouw (zie verder) in België en het grootste gebouw in België waar het nieuwe werken als organisatieformule wordt ingevoerd, het omhelst ca. 50.000 m² beloopbare vloeroppervlakte.Het gebouw huisvest voornamelijk kantoorfuncties maar ook een verwevenheid van andere functies die het leven en werken in een aangename balans van efficientie brengen.

Het project werd gelanceerd in een design, build & finance formule, en dus als totaalconcept in een competitieve context door marktspeler Extensa aangeboden en weerhouden, naar een ontwerp van Neutelings-Riedijk architecten. Het toont aan dat het op hernieuwbare energie geënte concept integreerbaar is, betaalbaar is, en zich bovendien verzoent met de meest vooruitstrevende architectuur gemaakt voor mens en maatschappij.

Het geothermische passiefgebouw met betonkernactivering als geintegreerde thermische buffering (GEOTABS) vormt een kroonvoorbeeld in Vlaanderen van het SmartGeotherm traject en geeft het een weerklank tot ver buiten onze grenzen. Internationale professionelen brachten het gebouw reeds een studiebezoek naar aanleiding van de Europese 'decarbheat' lancering in mei, en konden vaststellen dat Vlaanderen realistisch en besluitvaardig in het veld de uitdagingen van de toekomst aangaat.

Bijzondere technisch-economische focus is o.m. de volledig gepre-engineerde geothermische opwekking van ca 1 MW, geprefabriceerd en in amper 1 werkdag modulair in situ geassembleerd. De geothermische warmtepomp en passieve geothermische koeling staan in een hybride configuratie met een piekinstallatie op aardgas voor de verwarming, en een adiabatische koeling op de ventilatie, waarbij hemelwater wordt aangewend.

Het gebouw staat in volgende stap klaar om internationaal aan te tonen dat model predictive control (een voorspellende systeemregeling die anticipeert op bezetting, de weersverwachting, het aandeel hernieuwbare energie op het electriciteitsnet,...) de cutting edge technology wordt, doorontwikkeld in Vlaamse onderzoeksmiddens en bedrijven.

Kostoptimaal een hernieuwbaar aandeel van het energiegebruik van meer dan 70% verwezenlijken is de startambitie van dit vlaggeschip voor Vlaamse internationale kennisdoorbraak, vandaag en in het komende transitiedecennium.

 

Architect Neutelings-Riedijk architecten
Studiebureau HVAC Studiebureau Boydens (indiener)
Geothermische studie  IFTech
Boorfirma  Smet boringen
4150
Comments are closed.