Topmenu

Archive | Geen categorie

4 november te Zwijnaarde: Hoe geld verdienen met energie uit eigen bodem?

In kader van het Smart Geothermproject wordt in samenwerking met Het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen een sessie georganiseerd rond de mogelijkheden van ondiepe geothermie. Maar wat is ondiepe geothermie eigenlijk en is die bron wel zo onuitputtelijk en duurzaam? Mag iedereen zomaar ‘gaten’ in de bodem boren om energie te onttrekken? Antwoord op al deze vragen op […]

Continue Reading · 0

Voor gesloten systemen (BEO): het nieuwe dieptecriterium leidt tot een versoepeling

Voor de rubriek 55.1″Verticale boringen” wordt er een nieuw dieptecriterium en ook nieuwe omschrijving ingevoerd. Voor boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten betreft dit een enorme versoepeling. Voor een groot deel van Vlaanderen zullen de boringen die minder diep zijn dan 150m niet langer meldings- of vergunningsplichtig zijn. Je kan een vergelijking […]

Continue Reading · 0

Wat met vergunningsaanvragen voor BEO in afwachting van de publicatie?

De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 1. Voor boringen minder diep dan het huidige dieptecriterium • Deze boringen zijn in de toekomst niet meer meldings- of vergunningsplichtig. Het project kan gestart worden na de melding in kader van de huidige wetgeving. 2. Voor boringen tussen het huidige en toekomstige dieptecriterium: • ofwel vraagt men een […]

Continue Reading · 0

Nieuwe voorwaarden voor het opvullen van het boorgat

Aan bijlage 5.53.1 “Code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning” wordt in het kader van thermische energieopslag in boorgaten een nieuw hoofdstuk 3 toegevoegd. Een belangrijke wijziging vinden we terug in de voorwaarden voor het opvullen van het boorgat: in de toekomst zal het opvullen verplicht worden […]

Continue Reading · 0

Voor open systemen met enkel onttrekking of geen terugvoer in dezelfde acquifer.

Hiervoor geldt rubriek 53.8 “Andere grondwaterwinningen” Er is een belangrijke wijziging aangebracht die grotendeels een klasse-verlaging inhoudt. De grens voor de vergunningsplicht wordt opgetrokken tot 5 000 m³ per jaar voor grondwaterwinningen die minder diep zijn dan een nieuw in te voeren dieptecriterium Voor de grondwaterwinningen die dieper zijn dan dit nieuwe dieptecriterium geldt de vergunningsplicht […]

Continue Reading · 0

Geothermische screeningstool

In het kader van het Smart Geotherm project wordt aan een geothermische screeningstool gewerkt. Een eerste versie van deze tool laat je toe de thermische geleidbaarheid van de ondergrond overal in Vlaanderen en over de gewenste diepte in te schatten (BEO-toepassingen). In deze tool wordt de  hydrogeologie weergegeven, de diepte van de lagen en een raming van de bijhorende […]

Continue Reading · 0

10 september : Warmtepomp Symposium

Op woensdag 10 september vindt de zevende editie plaats van het Warmtepomp Symposium, opnieuw in het vertrouwde Auditoriumgebouw van KULeuven – Campus De Nayer in St-Katelijne Waver. Tijdens deze studiedag worden o.a. resultaten belicht van het Smart Geotherm project Klik hier voor het voorlopige programma.

Continue Reading · 0