Topmenu

Archive | Geen categorie

VCB energiecongres

22 maart 2016, Mechelen: Energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw

De 8ste editie van het Energiecongres zet opnieuw in op voorlopers in Energieneutraal, innovatief (ver)bouwen richting comfortabel wonen. Naast technische hoogstandjes gaat er ook ruim de aandacht naar betaalbaarheid; juridische noodwendigheden & prestatiecontracten; en organisatiestructuren om optimaal een bouwproject uit te voeren en vervolgens in onderhoud te voorzien. Er zijn drie invalshoeken: toekomst renoveren slimme gebouwen en wijken met o.a. […]

Continue Reading · 0
OCMW_Leuven_110

Demoproject: Welzijnsbureau Fonteinstraat, OCMW Leuven

Tijdens het smartgeothermproject worden enkele gebouwen met behulp van metingen geanalyseerd. Deze metingen geven meer inzicht in het rendement van geothermische installaties. Ze dienen tevens om bepaalde modellen te verifiëren en bij te sturen. Sinds september 2015 worden  zo de  monitoringdata van het Welzijnsbureau van het OCMW te Leuven van dichtbij gevolgd. Door te bouwen […]

Continue Reading · 0
de tuinen van herentals

Project in de kijker: de Tuinen van Herentals

Midden 2017 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in dit nieuwbouwproject van 33 appartementen. De investeerder heeft zichzelf de BEN- norm (Bijna Energie Neutrale) opgelegd die wettelijk verplicht zal zijn voor nieuwbouwprojecten vanaf januari 2021. Om aan deze strenge eisen te voldoen werd er o.a. gekozen van een Koude Warmte Opslag systeem. Hierbij wordt […]

Continue Reading · 0
WTB-Logo-POS-Q

Technische voorlichting op komst

Met behulp van de leden van de werkgroep werd een nota opgesteld met als titel “Ondiepe geothermie: ontwerp en uitvoering van bodemenergiesystemen met U-vormige bodemwarmtewisselaars.” Deze nota vormt de basis van de gelijknamige Technische Voorlichting die binnenkort zal gepubliceerd worden door Buildwise. De nota kan je alvast raadplegen via deze  link

Continue Reading · 0
screening

Screeningstool boorveld online

Als vervolg op de geothermische screeningstool is nu ook de webmodule ‘screeningstool voor het boorveld’ beschikbaar. Op basis van een aantal gegevens zoals o.a. de beschikbare ruimte voor boringen en de koude- en warmtebehoefte van het gebouw berekent de module hoeveel boringen met een bepaalde tussenafstand nodig zijn. De module is gebaseerd op de Nederlandse […]

Continue Reading · 0
rapport warmtepomp

Global Geothermal Heat Pump Market 2015-2019

In de periode van 2015 tot 2019 zou volgens een rapport van Research and Markets de wereldwijde markt van geothermische warmtepompen een samengestelde jaarlijkse groei van 15.26 % kennen. De groei is volgens het rapport voornamelijk het gevolg van de trend in bouwvoorschriften en wetgeving richting duurzame energie-producten. Geothermische warmtepompen worden immers gezien als een […]

Continue Reading · 0

24 maart 2015 te Leuven, studenten winnen ATIC-prijs met studie van GEOTABS-gebouw

Gino Debruye  & Architecten ontwierpen het toekomstige CAW-gebouw (Centrum Algemeen Welzijn) te Brugge. Dit duurzaam geklimatiseerd gebouw is gebaseerd op een geothermische warmtepomp gecombineerd met betonkernactivering. In het kader van hun masterthesis  voerden ir. Karel-Jan Smet en ir. Eveline Van Poucke van UGent een “simulatieondersteunde ontwerpoptimalisatie van een GEOTABS kantoorgebouw” uit op dit ontwerp. (Promotoren […]

Continue Reading · 0

december 2014: Cursus Vitruvius Academy Grond(iger) bekeken

De Vitruvius Academy organiseert een cursus over grondonderzoek, GEOTHERMIE, waterhuishouding en grondwaterstand. Het gedeelte geothermie werd georganiseerd in samenwerking met Smart Geotherm en wordt verzorgd door Jos Van Steenwinkel (AGT) en Wim Boydens (Studiebureau Boydens). Voor het volledige programma, de praktische informatie en de inschrijvingen, klik hier

Continue Reading · 0

13 november te Hasselt : De grond onder uw voeten is geld waard.

Eind 2018 moeten alle nieuwe overheidsgebouwen ‘bijna-energieneutraal’ zijn. Voor alle andere nieuwe gebouwen geldt deze Europese richtlijn vanaf eind 2020. De resterende hoeveelheid energie die vereist is, dient grotendeels te worden voorzien uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse of dichtbij worden geproduceerd. Ondiepe geothermie is zo een duurzame energiebron die bovendien recht onder onze voeten […]

Continue Reading · 0