Buffering van thermische energie

Omdat het aanbod en de vraag van thermische energie zelden perfect overeenkomen in tijd en hoeveelheid, is het nodig om thermische energie tijdelijk te kunnen bufferen.

Deze buffering aan thermische energie kan plaatsvinden in: