Topmenu

22/01/2013, Beersel: Mogelijkheden om electrische energie onrechtstreeks op te slaan.

Onze laatste drie studiedagen behandelden de nieuwe vereisten inzake veiligheid van de netten en de

geschiktheid van het elektriciteitssysteem om de belasting te dekken. Deze nieuwe vereisten zijn veroorzaakt door

de toevloed van productiemiddelen op basis van zon en wind, energiestromen die intermitterend, niet stockeerbaar

en moeilijk te controleren zijn, en van decentrale productie die niet gestuurd wordt door de vraag naar elektriciteit.

In klassieke centrales daarentegen, wordt nog amper geïnvesteerd.

In welke mate kunnen elektriciteitsopslag en het terug injecteren van elektriciteit op het gewenste moment – met het

oog op een flexibeler beheer van het elektriciteitssysteem – bijdragen om aan de nieuwe vereisten het hoofd te

bieden?

De huidige studiedag heeft tot doel de stand van zaken op te maken van de methodes voor elektriciteitsopslag. Deze

opslag gebeurt door elektriciteit om te zetten naar een andere energievorm, om vervolgens, op het gewenste

ogenblik, deze energie terug te winnen onder de vorm van elektriciteit. Zodoende wordt de fysische onmogelijkheid

omzeild om elektriciteit onder de vorm van wisselstroom rechtstreeks op te slaan. Ook al zijn de principes van de

mogelijke systemen voor elektriciteitsopslag over het algemeen goed gekend, toch roepen hun uitvoering, hun

kosten en hun omzettingsrendementen heel wat vragen op.

Hierbij worden de stationaire toepassingen in de netten beschouwd en de toepassingen in elektrische voertuigen.

Eminente sprekers (onderzoekers, constructeurs, de transmissienetbeheerder, producenten, de nationale en een

regionale regulator) komen hun visie uiteenzetten en stellen realisaties en projecten voor. De uiteenzettingen

behandelen de laatste vorderingen, de meest overtuigende realisaties, de opkomende technologieën en de

vooruitgang in de meer succesvolle technologieën, evenals de nood aan elektriciteitsopslag in de netten.

 

 

Programme – Programma

08.30: Accueil des participants

Ontvangst van de deelnemers

09.00: Accueil par Jean-Marie Delincé, Président du Comité Scientifique et Technique de la SRBE

Inleiding door Jean-Marie Delincé, Voorzitter van het Wetenschappelijk en Technisch Comité van de

KBVE

09.05: Introduction au programme de la journée par Michel Crappe, président de la journée.

Inleiding tot het programma van de dag door Michel Crappe, voorzitter van de dag.

09.20: Toepassingen van stationaire energie-opslag, Marcel Meeus, Energy Storage Technolgy Director, Umicore

Olen, Belgium

09.45 De mogelijke impact van de elektrische auto op het Belgische elektriciteitssysteem, Andreas Tirez, CREG

10.10: Batterijen voor elektrische voertuigen – nood aan efficiënte en accurate parameter-estimatietechnieken en

-modellen, Noshin Omar, VUB.

10.35: Pause-café / Koffiepauze

11.05: Intelligente warmtepomp met thermische opslag: eerste labotesten, Johan Van Bael, VITO

11.30: Déplacement de charge électrique – évaluation du potentiel en Région Wallonne pour les clients

résidentiels et professionnels, Frédéric Tounquet, CWAPE

11.55: Questions/réponses – Vraag en antwoord

12:05: Présentation de la visite du réseau intelligent Siemens (inscription obligatoire) –

Informations / inlichtingen:

Mireille Vankeerberghen mireille.vankeerberghen@vub.ac.be

Nancy Langsberg nancy.langsberg@vub.ac.be

No comments yet.

Geef een reactie