Topmenu

15.000 euro premie voor warmtepomp

 

bron: standaard

BRUSSEL – Vlaams minister van Energie Van den Bossche (SP.A) wil milieuvriendelijke investeringen meer aanmoedigen.

Na de afschaffing van de federale fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen viel de verkoop van bijvoorbeeld hoogrendementsketels of hoogrendementsglas sterk terug. De minister van Energie, Freya Van den Bossche, wil het wegvallen van de federale aftrek compenseren met nieuwe maatregelen, waarin een premie voor warmtepompen centraal staat.

De minister wil tot 15.000 euro premie geven voor de installatie van een warmtepomp in een bestaande woning, als die gecombineerd wordt met grondige isolatie. Dat betekent dat tot 75 procent van de kostprijs van de warmtepomp wordt gesubsidieerd want die bedraagt gemiddeld 20.000 euro.

De bedoeling is om met de premie als trekker een reeks milieuvriendelijke investeringen opnieuw op het niveau van 2010 te tillen, net voor de federale regering de fiscale aftrek afschafte. Zo zou het aantal hoogrendementsketels voor verwarming opnieuw moeten stijgen, mogelijk met een hogere premie, maar eventueel ook door hogere eisen voor de ketels op te leggen.

Van den Bossche wil ook de eisen voor het energiepeil van nieuwbouw, vandaag E70, nog aanscherpen. Er wordt gedacht aan een peil van minimaal E50 in 2016 en E40 in 2018, het niveau van een energiearme woning. Daarnaast wil ze een sloopfonds oprichten om woningen in erbarmelijke staat af te breken en te vervangen.

In het kader van de klimaatdoelstellingen heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om de CO 2-uitstoot van broeikasgassen die niet verbonden is met emissiehandel te verminderen met 15 procent. Om dat te halen moet Vlaanderen 23 megaton CO 2vermijden in de periode tot 2020. De maatregelen van Van den Bossche kunnen goed zijn voor 44 procent van de nodige inspanning in dat jaar.

De hogere premie voor warmtepompen zou midden 2013 kunnen ingaan en 75 miljoen euro per jaar kosten. Geld dat via het Klimaatfonds wordt betaald. Maar een beslissing is er nog niet.

Ook de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), en de minister van Mobiliteit, Hilde Crevits (CD&V), dienden gisteren in het Vlaams Parlement voorstellen in voor het klimaatbeleid, net als minister-president Kris Peeters (CD&V), ook bevoegd voor landbouw.

Zo moeten er extra maatregelen komen om de emissies van F-gassen, onder meer gebruikt als koelmiddel, en van lachgas, uitgestoten door vee, tegen te gaan. Crevits denkt onder meer aan het inzetten van waterstofbussen en rekent op de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Volgens de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt zijn de aangekondigde maatregelen onvoldoende, vooral op het vlak van wegverkeer en veehouderi

No comments yet.

Geef een antwoord